İnternet Etiği Nelerdir?

İnternet Etiği Nelerdir? İnternet etiğinin amacı insanların yüz yüzeyken kurdukları saygılı ve seviyeli iletişimin aynı şekilde sosyal ortamda da gerçekleşmesidir.

İnternet etiğinin detaylarına geçmeden önce etik kelimesinin ne anlama geldiğinin bilinmesi gerekmektedir.

Etik; diğer adı töre bilimidir. Her meslek kolu arasında tarafların uyması ve kaçınması gereken davranışların tümüdür.

Etik; yazılı olmayan, inançlara dayanan fakat herkes tarafından kabul görmüş kurallardır. Bu üç duruma göre şekil değiştirir; önce bireylere, sonra toplumlara, sonra da küresel ekonomi ve sosyal durumlar.

İnternete de özellikle bu dönemde tartışılamayacak derecede büyüklüğe sahip bir toplum olarak bakılmaktadır. Bundan dolayı bu internet toplumunun içinde bulunan ak ve karayı ayırmada internet etiği etkin rol oynar.

İnternet Etiği Nelerdir?
İnternet etiğinin amacı insanların yüz yüzeyken kurdukları saygılı ve seviyeli iletişimin aynı şekilde sosyal ortamda da gerçekleşmesidir.

İnternet etiği; interneti kullanırken kabul edilebilir davranış bütünlerinin ne olduğu konusunda hem bireyi hem de grubu yöneten ahlaki ilkeler bütünüdür.

İnternet Etiği İlkeleri Nelerdir?

Toplumdaki tüm etik kurallarının aynısıdır. Bir bireyin günlük hayatta önem verdiği ve uyguladığı bütün ilkeler sosyal dünya için de geçerlidir. Bu ilkelerin hepsi birbirleriyle ilişkilidir ve bağlantı halinde olması gerekir.

Adalet ve eşitlik ilkesi etik ilkelerinin başında gelen ve internet için de geçerli olan başlıca ilkelerdir. Her birey devredilemez bir onura sahiptir. Bilgiye olan adil ve eşit erişim hakkı, toplumda bulunan bireylerin birbirlerini anlamlarını sağlar.

Bireyin özgürlüklerinin geliştirilmesi, o bireyin yaşam kalitesindeki çeşitliliği artırır. İnternet etiğinde özgürlük, talep edilen / arzulanan bilgiye erişme, ifade ve inançtaki bağımsızlıktır. Birbirini dengelemesi gereken üç unsur; özgürlüksorumluluklar ve eşitliktir.

Diğer etik ilkeleri ise empati ve saygıdır. Kurulan diyaloglarda empati yapılmalıdır. Karşıdaki bireyin konumu ve sosyal statüsü göz önünde bulundurularak iletişime geçilmesi gerekir.

İnternet etiği içerisinde çok önemli yere sahip olan bir başka etik ilkeleri ise katılım ve paylaşımdır. Önemli kararlar alırken ve toplumsal hayata katılırken birey önemli bir rol üstlenir. Bilginin sosyal ortamda insanlar arasında devamlı ilişkiler kurmasını sağlar ve toplumu güçlendirir.

Son olarak sürdürülebilirlik ve sorumluluk ilkeleri yer alır. Bireyin yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmesi bu sosyal ortamda en temel gerekliliktir. Bir bireyin sorumluluk seviyesi, bireyin gücünün, kabiliyetinin ve kapasitesinin seviyelerine uygun olmalıdır.

Telif Hakkı ve Korsanlık

Telif hakkı ve korsanlık sorunları önemli sosyal-etik ve yasal boyutları olan internet etiğinin başında gelen konulardan en önemlisidir. Telif hakkının en temel amacı sanatçıya hak ettiği ödülü, karşılı vermektir. Aynı zamanda telif hakları korundukça ve telif hakkı olduğu süre boyunca yaratıcılığı tetiklemektedir.

Korsanlık, yasadışı kopyalama etik sorunudur. Kullanıcılar istedikleri zaman dijital kopyalar oluşturup, bunları internet ortamında herkes tarafından kullanılabilecek şekilde yayabilirler. Bu duruma en uygun örnek kategoriler olarak; müzik, film, blog, görseller gelmektedir. Kaynak gösterilmeden kullanılan materyaller (görsel, yazı, ses vb.) emek hırsızlığı, korsanlık ve telif hakkı ihlali oluşturmaktadır.

Gizlilik

Kısaca sosyal mahremiyet diyebiliriz. Bir kullanıcının veriyi ve bilgiyi depolamak için en güvenli aracı kişisel bilgisayarıdır. Fakat bazı kişiler etik olmayan, ağ güvenliğini veya bilgisayar korumasını ihlal etmek gibi farklı yollar deneyebilir. Hacklemek sadece önemli bir gizlilik ihlalini temsil etmez, aynı zamanda bilgilerine erişilen kişiler için finansal ve kişisel zarar verebilir.

Bunun dışında etik dışı çalışan bazı kuruluşlar müşterinin iletişim bilgilerini, kullanım alışkanlıklarını, finansal alanda yaptığı ödeme bilgileri vb. gibi analizleri üçüncü taraflarla gerek ek ücret karşılığında gerekse farklı çıkarlar ile paylaşabilmektedir. Hükümetler bu yüzden sürekli olarak bu durumu kontrol altında tutabilmek için çalışmalar gerçekleştirir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir