İnternet Etiği Nelerdir?

İnternet Etiği Nelerdir?

İnternet etiğinin detaylarına geçmeden önce etik kelimesinin ne anlama geldiğinin bilinmesi gerekmektedir.

Etik; diğer adı töre bilimidir. Her meslek kolu arasında tarafların uyması ve kaçınması gereken davranışların tümüdür.

Etik; yazılı olmayan, inançlara dayanan fakat herkes tarafından kabul görmüş kurallardır. Bu üç duruma göre şekil değiştirir; önce bireylere, sonra toplumlara, sonra da küresel ekonomi ve sosyal durumlar.

İnternete de özellikle bu dönemde tartışılamayacak derecede büyüklüğe sahip bir toplum olarak bakılmaktadır. Bundan dolayı bu internet toplumunun içinde bulunan ak ve karayı ayırmada internet etiği etkin rol oynar.

“İnternet Etiği Nelerdir?” okumaya devam et